Listopad 2007

Family Force 5-Love Addict..xD

20. listopadu 2007 v 16:37 | Katushka
takže mám ji v pc,tak kdo by ji chtěl poslat at mě zanehcá v komentářích jeho ajsko..zatim pa..:-)


NOVÝ SONG MCR - CELÁ VERZE!!!!

20. listopadu 2007 v 16:29 | Katushka |  Hudba
Mno new song,jakože je to celkem straší než novější..ale nevadí..mno.. xD xD

Head Automatic-Beating Heart Baby

20. listopadu 2007 v 16:27 | Katushka
pro písničku BEATING HEART BABY od HEAD AUTOMATICA klikni SEM

Emo Hearts Baby [Head Automatica]-Lenna,Beny,Felix

20. listopadu 2007 v 14:34 | Katushka |  Videa
Tohle je na písničku Beating Heart Baby od Head Automatic

Emo Love Addict [Family Force 5]-Lena,Benny,Felix

20. listopadu 2007 v 14:33 | Katushka |  Videa
Tohle jwe na písničku Love Addict od Family Force 5..moc pěkná písnička..

Emo Queen [Family Force 5] -Lena,Benny,Felix

20. listopadu 2007 v 14:28 | Katushka |  Videa
Mno thak tohle je na písničku Drama Queen od Family Dorce 5

Lena & Benny- Endless Lovestory

20. listopadu 2007 v 14:25 | Katushka |  Videa
Tohle BYL jeden německý emo páreček..mno ted se už rozešli,ale dělaj skvělý parodie,třeba na Family Force 5 (moje poznámka:..hoodně skvělá skupina,sem si ji v poslední době mooc oblíbila) ..mno a tohle je vlastně jejich příběch..později sem dám i jejich parodie

Co posloucháš za kapelu?

19. listopadu 2007 v 21:53 | Katushka
Jaká skupina se vám nejvíc líbí??

Krásná fotka-angel

19. listopadu 2007 v 21:31 | Katushka

KdE žIjÍ

19. listopadu 2007 v 21:31 | Katushka
Andělé jsou stvořeni z čisté energie, jsou duchovními bytostmi bez reálné podoby.
Pro samotnou skutečnost, že sídlí v duchovním světě, je nelze situovat do žádného možného či představitelného místa. Obklopují trůn Boží a neustále zpívají jeho chvalozpěvy. Ale protože Bůh je všudypřítomný, kde můžeme předpokládat, že andělé žijí?
Na druhé straně, vzhledem k tomu, že čisté duchovno, tedy andělské vědomí nemá tvar, jakou podobu můžeme andělům přisuzovat?
Tyto otázky, jak se zdá bez odpovědi, nahrazuje fantazie člověka, jeho představivost a schopnost zobrazit si v mysli vše, co nedokáže zachytit svými smysly, co dokáže jen vytušit svým chápáním.
Lidská mysl má totiž výjimečnou schopnost "utvářet". Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit-skrze lásku- svět a realitu, které je účasten.
A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli.
Protože se jedná o "živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z "hmoty", když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné". Další jejich vlastností je schopnost přemisťovat se svobodně a v okamžiku v čase i prostoru.
Z tohoto důvodu jim byla přisouzena křídla, symbolizující schopnost absolutním způsobem vládnout prostoru i času.
Krom toho má lidská logika ze své přirozenosti nevyhnutelnou potřebu třídit, dát všemu o čem přemýšlí, řád a hodnotu. Z tohoto důvodu vznikly takzvané andělské "hierarchie", počínaje těmi, jež jsou nejblíže Božímu majestátu, Otci všemohoucímu, až po ty, jež se od něj postupně vzdalují. To vše vzniká výhradně z potřeby lidské mysli vytvářet si žebříček hodnot a řídit se jím ve všem, co existuje.
A konečně téměř nevyhnutelným důsledkem všeho, co bylo řečeno, je roztřídění andělů do existenčních rovin souvisejících s charakteristikami podobných jednotlivým energetickým vrstvám.
Také v tomto případě našla lidská logika a představivost to nejlepší řešení-přisoudila každému andělskému kůru jednu specifickou planetu.
SERAFOVÉ-URAN
Uran představuje rozjímání. Vliv Uranu vyjadřuje moudrost, získanou z látky.
CHERUBOVÉ-SATURN
Saturn je charakterizován tíhou, nedostatkem pohybu a tedy bržděním. Andělé žijící ve sféře Saturnu značí opuštění ze strany ducha, ovšem s možností opětovného nalezení rovnováhy za pomoci vlastního citu.
TRŮNY-JUPITER
Vnímavost a hmota, rozpínavost, otevření, lehkost, hojnost, žoviálnost, sdílnost. Záporné aspekty budou vypuzeny pouze dosažením rovnováhy, tedy tím, že budeme pozitivní.
PANSTVA-MARS
Hmota dává impuls duchu, který hmotou hýbá. Dynamika, teplo, bojovný duch. Aktivita, která dojde uskutečnění. Negativita:agresivita, vznětlivost, netrpělivost.
SÍLY-SLUNCE
Kruh s bodem uprostřed. Bod počátku, duchovní síla. Dokonalá rovnováha, obdarovávání druhých. Negativní aspekt: zadržování všeho v sobě (sobectví).
VLÁDCI-VENUŠE
Kořeny duchovna ho drží spjaté s hmotou. Poznání skrze duchovní vývoj. Krása, harmonie vkusu, ženský symbol. Nová éra dostane impuls od ženské energie.
ARCHANDĚLÉ-MERKUR
Vyrovnanost: střed mezi hmotou a vnímavostí. Diplomacie. Merkur je v duchovním světě ochranným božstvem. Neustálá dynamika mezi hmotou a duchem.
ANDĚLÉ-MĚSÍC
Symbol otevřenosti vůči všem dimenzím. Přijímající a zpracovávající skrze charakteristickou vnímavost.
Niternost, představivost, fantazie. Smrt a znovuzrození. K projevu dochází podle tvůrčího schématu, které je pro všechny úrovně stejné a nazývá se "strom života".
Uranem počínají všechny andělské hierarchie, s nimiž můžeme být v kontaktu.
Planeta Země je znázorněna jako kruh nesoucí kříž:jako duch, který se spojil s materiální dimenzí a představuje tak strom života, tvořený deseti již popsanými body.

VyVoLáVáNí AnDěLů A jEjIcH mAgIe

19. listopadu 2007 v 21:30 | Katushka
Andělská magie vibruje ve vysokých frekvencích. Abyste se na ni snáze vyladili a úspěšně vyvolali anděla, měli byste se připravit očistnými rituály jako je půst koupel, modlitba. Půst by se neměl přehánět, stačí jednodenní. Měli byste se vyhýbat návykovým a stimulačním látkám a nejíst např. cibuli, česnek.
Je důležité pít bylinné čaje a nálevy např. fenyklový, heřmánkový, mátový,... tyto bylinky můžete přidat také do své očistné koupele. Provoněná koupel spolu se světlem svíce je ideální přípravou na andělskou magii.
Pěticípá hvězda neboli PENTAGRAM je odvěkým symbolem ochrany a štěstí.
Představuje PĚT SMYSLU, ČLOVĚKA jako Mikrokosmos a obraz Boží.
Používá se při rituálech k vytvoření ochranného kruhu síly. Před vyvoláním zkoncentrujte a udržujte tvůrčí duchovní energii.
Vyvoláním ČTYŘ VELKÝCH ARCHANDĚLU pomocí čtyř svatých hebrejských jmen boha navozuje spojení se silami přírody, živlů, čístí auru a naplńuje ji božským světlem.
Tento rituál se tradičně začíná vykonáním SVĚTELNÉHO KŘÍŽE.
SVĚTELNÝ KŘÍŽ
Světelný kříž je velmi účinným Kabalistickým cvičením pro posílení AURY a koncentraci ENERGIE! Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně při vymezování MAGICKÉHO KRUHU.
1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte
PRAVOU RUKU nad HLAVU a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému ČELU. " Tvé, ó Pane...."
2. Procítíte, jak vám světlo naplňuje HLAVU a za následujících slov je VEĎTE PŘÍMKOU, níž TĚLEM, až k NOHÁM .. "Je království...."
3. Procítíte , jak vám světlo NAPLŇUJE celé tělo a Vytáhněte ho RUKOU vzhůru k pravému RAMENI a řekněte: "Síla"
4. TÁHNĚTE proud světla napříč k LEVÉMU RAMENI a řekněte: A Sláva...

5. Nyní sepněte RUCE u srdce a prociťte jak VÁMI PROZAŘUJE velký Světelný kříž a řekněte:"Navždy. Amen. "
.

VYMEZENÍ MAGICKÉHO KRUHU

Po vykonání SVĚTELNÉHO KŘÍŽE se postavte tváří k VÝCHODU a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření Magického kruhu.
1. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslete jím PENTAGRAM jednou nepřerušovanou čarou, přičemž začnete dole v levém rohu a představujte si ji jako čáru OHNĚ!
Ukažte do STŘEDU ZÁŘÍCÍHO PENTAGRAMU a hlasitým sebevědomým hlasem proneste: "Ve jménu Všemocného JE-HO-VA a archanděla RAFAELA, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě".
2. Se stále zvednutou paží se obraťte k JIHU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste:"Ve jménu Všemocného A-DON-AIE a archanděla MICHAELA, prince ohně kreslím kruh na jihu!"
3. Se zvednutou paží se obraťte k ZÁPADU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nakreslete Pentagram , opět ukažte do středu pentagramu a proneste:
"Ve jménu Všemocného E-I -JAJ a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě"

4.. Se stále zvednutou paží se nyní obraťte k SEVERU a nakreslete čtvrtinu Ohnivého kruhu. Nakreslete Pentagram, a řekněte: "Ve jménu Všemocného A-GU-LA a archanděla URIELA, prince země, kreslím tento kruh na severu."
Když jste nakreslili magický kruh, můžete vyvolávat ARCHANDĚLY, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.
1. Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k Východu, vykonejte OHNIVÝ kruh,který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste:
"Přede mnou RAFAEL" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou).
"Za mnou GABRIEL" (představte si jasně modré světlo se oranžovou aurou)
"Po mé pravici MICHAEL" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou).
"Po mé levici URIEL" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)

" Nade mnou OTEC " (představte si palanoucí hexagram - šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně spletených trojuhelníků)
"Pode mnou MATKA" ( opět si představte planoucí hexagram) .
"Ve mně věčný plamen"
2. Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla podle vlastního výběru.

VYVOLÁNÍ LAHABIELA - anděla ochrany

V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv ANDĚLA. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává k vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.
"Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli LAHABIELI, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohl /a kráčet cestou lásky bez ohrožení a škod. Z celého srdce ti za to děkuji, ve jménu VŠEMOCNÉHO."
Je vyzívání hotovo, Rituál zakončíte, SVĚTELNÝM KŘÍŽEM.

KdO jSoU AnDěLé?

19. listopadu 2007 v 21:30 | Katushka
Anděl je ryzí duch stvořen Bohem. Teologie Starého Zákona zahrnuje víru v anděly - název se vztahuje k určitým spirituálním bytostem, nebo andělských rezidencí, v rukou Božích jako vyslanci jeho vůle.

Anglické slovo "angel" pochází z řeckého "angelos", což znamená posel. Když takový posel dělá nadpřirozené věci, není pochyb, že je to andělská bytost - boží poslové, pracující pro Něho a pro konečné blaho celého lidstva.
Křesťanská víra učí, že na rozdíl od našeho fyzického světa je zde také velký svět andělů. Andělé, tak jako lidské bytosti, vlastní rozum, svobodnou vůli a pocity podobné našim, jsou to bytosti bez hmotného těla, láskyplné s možností vyvíjet se k dokonalejšímu stupni. Pomáhají nám, i když na ně nemyslíme a provázejí nás po celý život. Je jistě zajímavé, že andělé k nám často hovoří nepřímo - slyšíme opakovaně nějakou píseň, vidíme nějakou číselnou řadu, která se opakuje. Může to být odpovědí na naše prosby, ovšem za předpokladu správného výkladu. Jejich intelekt je vyšší než lidský.
Zrod andělů.
Podle Písma Svatého, andělé, lidské bytosti a celá příroda byli stvořeni Bohem. Ve slovech: "Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi", nacházíme první zmínku o tom, že Bůh stvořil duchovní svět. Tak, jako protipól Země, hmotného světa, tento duchovní svět byl nazván Nebem. Andělé už byli přítomni během stvoření hvězdné oblohy, což dokazují slova Stvořitele, věnovaná Jobovi: "Když jsem stvořil hvězdy, všichni mí andělé pěli na mě chválu" (Job 38:7).
Spasitel často hovořil o andělích, v Novém Zákonu je jich zmíněno mnoho. Bůh jim věnoval velkou moudrost, svobodu a sílu, jejich zjevení ve Starém Zákonu je znamením jim přidělené hlavní role.
Andělé jsou čistě spirituální bytosti, nemají hmotné tělo, spatřili tvář Boha a tudíž zažívají pocit dokonalého štěstí. Podle Bible pokračují v šíření božských přikázání a jejich mise mají někdy nesmírně důležitou úlohu - zvěstování. Aby uspěli, mohou někdy na sebe převzít tělesnou podobu. Tak jako my, andělé jsou objekty božské přízně a lásky. Avšak, zpravidla nevystupují jako tělesní tvorové a jejich projev božské lásky nevyžaduje čas, prostor, ba ani vyspělost a proto je můžeme požádat o radu kdykoliv, mohou se vyskytovat na mnoha místech najednou. Pravděpodobně většina významných přetrvávajících aktivit dobrých andělů je být zvěstovatelem božské vůle lidstvu a přivádět lidi k míru a pokoji.
Proč Bůh stvořil anděly?
Stvořitel je tak silný a dokonalý, že nemůže být přístupný osobně každé lidské bytosti. On sám je nesmrtelný, přebývající ve světle, což žádnému člověku není přístupno. Andělé netrpí nedostatky a proto mohou jednat jménem Boha a poté mu vylíčit, když komunikují s lidmi. Překlenou velkou mezeru mezi dokonalostí Boha v nebi a strádáním lidí na této planetě. Andělé byli stvořeni nesmrtelní (nikdy nezemřou). Jejich věčnost byla vyložena ústy Ježíše Krista, když řekl, že budou nést tíhu lidských břemen po věky věků. Jsou jednopohlavní a nikdy nežijí v páru. Jsou to děti Boha, děti vzkříšení.
Archandělé.
Jen příležitostně jsou andělům dána jména. Například archanděl Michael je znám všem věřícím. Archandělé jsou na vyšším stupni než andělé a dohlížejí na anděly strážné.
Bezpochyby, mezi nejvíce významné andělské stvoření patří archanděl Gabriel. Byl poslán dvakrát prorokovat Danielovi. Při druhé příležitosti byl Daniel v motlitbách a Gabriel, který se pohybuje tiše a rychle, se mě dotkl, začal hovořit skrze mě a sdělil datum zrodu Mesiáše, Ježíše Krista (Daniel 9:21-27). Velké očekávání bylo mezi židy v době, kdy se měl Ježíš Kristus narodit a znovu se objevil Gabriel, poprvé Zachariáši, kazateli v chrámu a poté Marii, která byla zasnoubená s Josefem. Anděl Zachariáši sdělil toto: "Jsem archanděl Gabriel, který stává v blízkosti Boha a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil (Lukáš 1:19)."
Všimněme si, že andělé mohou pobývat v přítomnosti našeho Pána, zatímco lidé nemohou a všichni andělé jsou vysláni, aby konali to, co je přáním Boha. Jeho posláním zde bylo zvěstovat zázračný zrod Jana Křtitele.
O šest měsíců později se Gabriel zjevil Marii a zvěstoval ji, že byla počata skrze Ducha Svatého a porodí syna. S Bohem nic není nemožné. Josef obdržel stejné sdělení skrze anděla.
Archandělů je spousta, další například Rafael, Uriel, Sandalfon, Cadkiel, Metatron, Jophiel a mnoho dalších, nepojmenovaných, či námi ještě neobjevených. Kteréhokoliv z nich můžeme poprosit o radu, či pomoc.
Padlí andělé (Démoni).
Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti, kvůli své domýšlivosti, se odvrátili od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchů a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Vskutku, když Spasitel léčil člověka, posedlého démony a snažil se je vrátit zpět do propasti pekelné, oni Ho prosili raději dovolit jim vstoupit do sviní (Lukáš 8:31).
Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů (Matěj 9:34, Marek 3:22, Lukáš 11:15). Démoni jsou také nazýváni přisluhovači, nebo poslové Satana a mají dobrou organizaci. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými.
Dle Písma Svatého, měli bychom si uvědomit, že náš život je neustálý boj o záchranu našich duší. Ať chce či nechce, každá lidská bytost, od ranného dětství, je vtažena do boje a musí volit mezi dobrem a zlem, mezi vůlí Boha a démonů. Boj mezi dobrem a zlem začal ještě před stvořením světa a bude trvat až do soudného dne. Ve skutečnosti, boj v nebi je ukončen s konečnou porážkou zla. Nyní bitva byla přesunuta na Zem, přesněji do našich myslí a srdcí. Jak můžeme pocítit, dobří andělé, obzvláště andělé strážní, nám neustále pomáhají v boji proti zlu.
Andělé strážní
"Anděl míru, věrný průvodce a strážce našich duší a těl, přednese naše požadavky Bohu," takto podobně se modlíme při bohoslužbě. Ortodoxní církev věří, že každý, již jako dítě, obdrží svého anděla strážného (ve skutečnosti mohou být dva, i více). Záleží jen na nás, jestli jim nasloucháme.
Požehnaný Augustin napsal: "Andělé, s velkým zájmem a nevyčerpatelnou horlivostí, pobývají s námi každou minutu a na každém místě." Pomáhají nám, tuší naše potřeby, poskytují nám spojení s Bohem a předávají mu naše nářky a prosby. Doprovázejíce nás celou naší cestou, mohou být v nás, nebo těsně u nás, pozorně nás sledují, jestli odoláváme se zbožností a poctou zlým počinům a jestli se snažíme najít království boží. Žalm nám říká o Bohu, že "On přikazuje svým andělům v úctě doprovázet nás po všech našich cestách."
Když osoba zemře, odnese anděl duši k Bohu. V duchovním světě si duše uvědomí, kdo je ona sama a kdo anděl strážný. Zde je krátká motlitba k anděli strážnému:

"Anděli Boha, můj svatý strážce, poskytni mi ochranu nebeskou, Boží. Pokorně tě prosím: dej mi schopnost naslouchat ti a ochraňuj mě od všeho zlého, dopomáhej mi k dobrým skutkům a veď mě cestou spásy. Amen."

-photenky seven-

19. listopadu 2007 v 21:29 | Katushka

Korn-19.2. v Ostravě..!

19. listopadu 2007 v 21:27 | Katushka
Kdy: 19. 2. 2008, 19:00
Kde: ČEZ Arena - Ostrava
Za kolik: 890 - 695 Kč
Vstupenky (E-TICKET)
Special guests: FLYLEAF / DEATHSTARS
AMERICKÁ FORMACE KORN SE VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY, TENTOKRÁT SE FANOUŠKŮM PŘEDSTAVÍ V OSTRAVSKÉ ČEZ ARÉNĚ.
Hudební revoluce může být rozdmýchána na nejpodivnějších místech: v Athens ve státě Georgia, v Aberdeenu ve státě Washington, nebo v kalifornském městě Bakersfield.Přesně tak - bezútěšné, vyprahlé a ponuré maloměsto Bakersfield, západně od slavného Death Valley, které by se mohlo stát předobrazem k dalšímu fantasknímu dílu Davida Lynche, dalo světu jednu z nejzajímavějších skupin současnosti: KORN.
Pánové Fieldy, James "Munky" Shaffer, David Silveria, Brian "Head" Welch a Jonathan Davis opustili domovské město Bakersfield, aby se společně proslavili v Los Angeles jako KORN. Pomohl jim fakt, že kromě frustrace ze života v nudném Bakersfieldu, byli všichni ovlivněni stejnou kulturou - nazlobeným městským hiphopem a tvrdým death metalem. Přesto zvuk jejich kapely byl zcela svěží a neotřelý a vzápětí začal být dokonce napodobován desítkami epigonů.
Po téměř dvouletém turné Korn uzavřeli smlouvu s labelem Immortal a v roce 1994 u něj vydali eponymní debut - dnes již považovaný za klasiku svého žánru. Korn své album otevřeli prorockou otázkou "Are You Ready?" než se ke slovu dostal snad vůbec nejhutnější a nejtvrdší kytarový zvuk, který byl kdy ke slyšení. Dvojice Shaffer a Welch naladili své sedmistrunné kytary co nejhlouběji to šlo a nebrali vůbec žádný ohled na tradiční harmonické konsonance. Kovově znějícími hlukovými stěnami prostupovala basa Fieldyho a bicí Silverii, které zvuku kapely dodávaly prvky hiphopové rytmiky, a které dokázaly být stejně agresivní, jako uklidňující. Korn natočili nejtvrdší a nejtemnější debut od dob Black Sabbath. Ale Davis neměl potřebu zpívat o démonech a čarodějnicích, měl dost starostí s vymítáním skutečných démonů, které se jim připletli do jejich skutečných životů. Skladby jako Faget, nebo Shoots and Ladders byly osobními zpověďmi, které vypovídaly o drsném dětství. Album končilo v pomyslných slzách drásavou a trýznivou písničkou Daddy. "Are You Ready?" Dobře, rádiové hity a klipy na MTV to nepřineslo. Zatím.Korn se po vydání debutu vydali se svou hrůzu nahánějící děsuplnou show opět na turné a vystoupili také na slavném Ozzfestu.
Na rok 1996 připravili své druhé brutální album Life Is Peachy. To jim přineslo platinové prodeje a velký zájem tisku. "Perverzní, psychopatické a paranoidní," hlásal list Chicago Tribune" "Důmyslně vyjádřené osobní lidské peklo," dodávaly noviny Cleveland´s Plain Dealer.
Peachy možná nebylo zvukově tak inovativní jako debut a odhalovalo spíše hudební jádro, ze kterého Korn vycházeli, ale všem ukázalo ještě další tvář této kapely, kterou nikdo neočekával: humor a vtip. Příkladem může být coververze Lowrider od War, nebo skladba zvaná K@#%, která byla vlastně slovníkem vulgarit. Mnoho kritiků se tehdy stavělo do rolí morálních autorit a obsah této skladby tvrdě odsuzovalo, to ale Korn nevadilo ani v nejmenším. Jistý učitel dokonce vyhodil svého středoškolského studenta jen za to, že do školy přišel v tričku, na kterém stálo jediné slovo: KORN s odůvodněním, že tato kapela je vulgární, nevkusná a obscénní. Když se to kapela dozvěděla, postavila se na stranu studenta a po mnoha protestech dosáhla znovupřijetí zmiňovaného studenta. To bylo poprvé, ale zdaleka ne naposledy, kdy se Korn veřejně postavili za svého fanouška.
Stejně jako po vydání debutu, tak také tentokrát následovalo dlouhé koncertní turné. A opět po dvou letech přišli Korn s novým albem, v roce 1998 vyšlo pod názvem Follow The Leader, které debutovalo hned na prvním místě prodejní hitparády Billboard TOP 200. Skupina vydala dva poctivé singly - Got The Life a Freak On A Leash - a album ukrývalo několik vůbec do té doby nejtvrdších skladeb kapely - rap-metalové tracky Children Of The Korn s hostujícím známým raperem Ice Cube a All In The Family s raperem Fredem Durstem. Tyto skladby, společně s několika dalšími z alba se staly měřítkem, podle kterého se začala soudit tvorba jiných skupin v tomto žánru. Rolling Stone oslavil Follow The Leader jako jedno z nejlepších alternativních alb celých devadesátých let a vychválil schopnost Korn vyjádřit znechucení nad stavem národa a formulovat vztek celé generace nad vládnoucím stavem.
Korn byli vzápětí postaveni před vážnou zkoušku. Čtrnáctiletý chlapec v konečné fázi rakoviny projevil přes nadaci Make A Wish přání setkat se na pár minut s kapelou. Korn byli touto žádostí omráčeni, se setkáním však okamžitě souhlasili. Z několika málo minut byl celý den, tento den se proměnil ve dní několik a tyto dny nakonec vyústili ve skladbu Justin. Korn na své fanoušky mysleli více než jiné kapely - přes internet například vysílali pravidelné live přenosy ze studia, kde vznikalo jejich nové album. Toto pravidelné odpolední "poškolní" vysílání nabídlo fandům možnost být přítomno při vzniku nového alba. A navíc jim umožnilo živě se ptát skupiny na otázky, které je zajímaly. Korn navíc svým fanouškům touto cestou nabídli seznámení s novými hosty: členy 311, The Deftones, Limp Bizkit a porno hvězdami Ronem Jeremym a Randi Rage. To, jak si svých fanoušků váží, dokázali také na následném turné KORN Kampaign ´98, na kterém ve stylu amerických politických kampaní propagovali právě zhotovené album. Korn při něm pořádali ve velkých městech fanouškovské konference. Korn také dali dohromady heavy-rock-and-rap-arena cirkus pojmenovaný Family Values Tour, ve kterém se objevili všichni od Ice Cube, přes Limp Bizkit, až k Rammstein a který se stal jedním z nejúspěšnějších koncertních turné v létě 1998. Záznam živých vystoupení z tohoto turné se objevil v obchodech další léto a v době, kdy Korn slavili úspěch se svým koncertem ve Woodstocku, obdržel zlatou desku.
Mezitím se na vzestupnou dráhu dostal také jejich vlastní nový label Elementree. Hned první smlouva přinesla úspěch - skupina Orgy obdržela za své album Candyass platinovou desku!V té době už každá tvrdá kapela na světě zkoušela hrát s hluboko naladěnou sedmistrunnou kytarou, což bylo v době před existencí Korn úplně neznámou raritou. Korn věděli, že vydání jakéhokoli pokračování Peachy nebo Leader, jakkoli by bylo dobré a vítané fanoušky, je krátkozraké. Věděli, že musí natočit něco, co opět pohne kapelu výrazně vpřed. Nastala doba, kdy skupina musela - a chtěla - objevit opět něco nového. Korn si vzali oddechový čas, aby mohli v klidu přemýšlet a pracovat na tom, co by se mělo stát jednou z nejdůležitějších nahrávek jejich kariéry.
"Při skládání tohoto alba jsme dobře věděli, že musíme udělat něco úplně skvělýho," vyprávěl tehdy Shaffer. "...Že se musíme pohnout vpřed, pohnout hranicemi a vytvořit něco velmi osobního."A Korn opět nezapomínali na své fandy - nabídli jim, ať se stanou autory obalu jejich nového alba. Fanoušci posílali své výtvarné návrhy a dílo jednoho z nich nakonec pro tento účel vybrali. Několika dalším se dostalo té cti, že od Korn obdrželi limitovanou edici nového alba s jejich vlastním grafickým návrhem.
Po muzikální stránce se Issues stalo nejlepším albem skupiny od vydání debutové nahrávky. Úsilí skupiny se plně vyplatilo. Korn podruhé ve své kariéře debutovali se svým albem na prvním místě žebříčku Billboard. Výborně si vedl také singl Falling Away From Me. A album se dočkalo platinové desky hned čtyřikrát. Tento úspěch podpořilo ještě obrovské turné, které odstartovalo na Halloween 1999 v historickém harlemském Apollo Theater.
Pokud Issues reprezentovalo umělecký a komerční triumf, jak Korn zareagují na tlak při natáčení jeho následovníka?
Natočením ještě lepší nahrávky! UNTOUCHABLES. Korn vytvořili za pomoci producenta Michaela Beinhorna úplně novou zvukovou krajinu, nezměrně tvrdou, nekompromisně introspektivní a opět unikátní. Untouchables dostává Korn na další kvalitativní úroveň. O něco výše laťku posunuli s jeho následovníkem, nahrávkou "Take a Look In The Mirror".
O koncertních kvalitách tohoto tvrdého kvarteta se mohli přesvědčit i fanoušci v České republice na konci prázdnin roku 2005 v pražské T.Mobile Areně, kde Korn představili nahrávku "See You On The Other Side". Letos se nejdříve ohlásili titulem "MTV Unplugged" a posléze regulérní nahrávkou "Untitled" , na které najdeme dvanáct skladeb v klasickém "kornovském" duchu včetně singlu "Evolution". Koncertní podobu nových písní nám kapela představí v ostravské ČEZ Aréně na svém únorovém koncertě.

Within Temptation-17.1. v Praze-..!

19. listopadu 2007 v 21:26 | Katushka
Kdy: 17. 1. 2008, 19:30
Kde: Roxy - Praha 1
Za kolik: 700 Kč
Pražský klub Roxy bude po Novém roce hostit nizozemskou gothic metalovou kapelu Within Temptation. Ta na 5.listopadu oznámila vydání nového singlu z připravovaného CD, ačkoliv letos již vydala album "The Heart Of Everything".
Within Temptation ušli za posledních deset let dlouhou cestu. Od skromných začátků se této Holandské kapele podařilo prodat přes 1,2 milionu CD a DVD po celém světě a stali se nejen nejprodávanější holandskou exportní kapelou, ale také novou rockovou formací patřící mezi nejrychleji se prosazující kapely v zahraničí.
Kapelu založili v roce 1996 kytarista Robert Westerholt a zpěvačka Sharon den Adel a jako Within Temptation vydali své první album Enter u nizozemského nezávislého labelu DSFA již v následujícím březnu. Po vydání desky koncertovali po celém kontinentu a potvrzovali svoji reputaci vynikající koncertní kapely - nejvýrazněji dvěma vystoupeními na legendárním festivalu Dynamo (oboje v roce 1997 a poté také na hlavním pódiu v roce 1998). Je to neuvěřitelné, ale přestože jako kapela byli velice ceněni jak kritikou, tak po komerční stránce, všichni členové v té době stale studovali. Proto když se v roce 1999 Within Temptation odmlčeli, bylo to z prostého důvodu dokončení studia jejích členů.
Když se po dvanácti měsících, v roce 2000, vrátili zpět na scénu, byl to pro ně nejdůležitější rok. Pokračovali v silných živých vystoupeních na všech hlavních evropských festivalech a v prosinci vydali své druhé album nazvané Mother Earth. Nova deska byla kritikou opět vřele přijata - jeden z nejvýznamnějších nizozemských hudebních časopisů, Aloha, označil Within Temptation za "objev roku" - a deska Mother Earth se v holandských žebříčcích udržela celé tři měsíce.
Nový rok započali koncertním turné po velkých holandských klubech a vydáním dvou singlů z desky Mother Earth, Our Farewell a Ice Queen. Ice Queen byla skladba, které se nakonec podařilo přinést Within Temptation první velký komerční úspěch. Singl se vyšplhal až na druhou příčku nizozemských hitparád a následně se do žebříčků na třetí místo vrátilo i album, ze kterého pocházel, a kapela tak získala platinovou desku.
Popularita kapely v rodném Holandsku stále rostla a v roce 2002 se jako požár rozšířila po celém kontinentu. Album Mother Earth získalo platinovou a zlatou desku v Německu a v Belgii, koncertní DVD Mother Earth získalo zlato ve své domovině a kapela obdržela také cenu "Edison".
V roce 2004 se Within Temptation vrátili do studia, aby zde nahráli své třetí a dosud nejúspěšnější album The Silent Force, na kterém spolupracovali s producentem Danielem Gibsonem.
Album, podpořené mezinárodně velice úspěšným rádiovým hitem Stand My Ground, se okamžitě dostalo na první příčku hitparád v Holandsku a Finsku, na příčku pátou v Německu, do Top 10 se dostalo v Belgii, Portugalsku a Španělsku, do Top 20 v Rakousku a Švýcarsku a do Top 30 v Řecku, Francii, Turecku, Švédsku a Norsku. Následovalo mnoho zlatých a platinových desek.
Singl Angels vyšel v červnu 2005, aby podpořil jejich každoroční vystupování na letních festivalech - což bylo na Pinkpop, Werchter, Rock Am Ring, Sweden Rock, Ruisrock, Aerodrome a Gurtenfest - a evropská turné s Iron Maiden a Rammstein. V srpnu obdrželi Within Temptation cenu World Music Award za nejprodávanějšího nizozemského interpreta na světě. Následovalo vydání alba Silent Force v Japonsku, Austrálii a ve Velké Británii.
Další ocenění následovala v roce 2006, kdy Within Temptation obdrželi nizozemskou cenu Dutch Export Award ("Nejlépe mezinárodně prodávaný interpret") a potřetí v řadě i cenu Golden God britského časopisu Metal Hammer za nejlepší videoklip. V prosinci vydali na internetu take speciální video trailer k nové písni The Howling, na kterém spolupracovali s firmou Spellborn, která se zabývá vývojem nových her.
V roce 2007 Within Temptation vydali nejprve singl What Have You Done, na kterém hostoval zpěvák kapely Life Of Agony, Keith Caputo, a absolvovali velké evropské turné. V březnu pak vydali album The Heart Of Everything.
Westerholt k nové desce The Heart Of Everything říká, "I když je stale jasně slyšitelné, že jde o nahrávku Within Temptation, spousta věcí je jiná, rozvinutější. Sharon ukazuje víc než na jakékoli z našich předchozích desek, jak moc je jako zpěvačka všestranná. V některých skladbách zpívá velice energicky, v jiných zase melodicky… je to siréna, které okouzluje své poddané. Někdy je velice emocionální a citlivá. Také kytary hrají důležitější roli a novou dimenzi jsme novým skladbám dodali tím, že jsme je obohatili historickými samply, jako jsme to udělali už na Our Solemn Hour. Když naši novou desku porovnám s The Silent Force, tak musím říci, že je dynamičtější a energičtější. Má přirozenější zvuk."
Věhlas kapely Within Temptation roste po celém světě s každým jejich novým albem či absolvovaným turné. Within Temptation v čele s energickou zpěvačkou Sharon den Adel se tuzemskému publiku představili živě také na loňském ročníku Masters Of Rock. Ovšem hity jako "Memories", "Angels", či "Mother Earth" provázely věhlas kapely již dávno předtím.
Jejich další tuzemské představení se uskuteční 17.ledna 2008 od 19:30 hodin v pražském klubu Roxy.

Visací zámek - 25 let

19. listopadu 2007 v 21:25 | Katushka
Kdy: 11. 12. 2007, 20:00
Kde: Lucerna - Praha 1
Za kolik: 285 Kč
Na české hudební scéně dochází k události nemající obdoby: Visací zámek oslaví 25leté výročí, a to v původní, nezměněné sestavě.
Vrcholem oslav se stane koncert ve velkém sále pražské Lucerny
Hrát přes 25 let v jedné nezměněné (!) sestavě se nepodaří jen tak někomu.
Pražská kapela Visací zámek, proslavená energickým punkovým neumětelstvím, zlidovělými texty i vskutku mystifikačním vznikem, to zcela nenápadně dokázala. A protože definitivně vstupuje do druhého čtvrtstoletí své existence, má více než pádný důvod k nezapomenutelné oslavě. Tou se stane nezadržitelně se blížící turné (podzim 2007 až jaro 2008), které rozvibruje pódia v celé republice a rozhýbe hudební klubové dění.
7. prosince 1982 se na Strahově konal její první koncert. V té době si už o pětici ing. Vladimír Šťástka (bg), ing. Michal Pixa (g), ing. Jan Haubert (voc), ing. Jiří Pátek (dr) a ing. Ivan Rut (g) povídali punkeři po celé stověžaté matičce, protože dotyční si po vzoru Jaroslava Haška udělali z bližních dobrý den a pustili mezi ně fámu oslavující v té době ještě neexistující "nejlepší punkovou kapelu v Praze".
"Visáčům" pak nezbylo nic jiného, než za to pořádně vzít, a přes dočasné změny názvu (V.Z., Traktor) společně přežili dvě a půl desetiletí, dva zcela odlišné režimy, osm řadových alb, dvě kompilace, šest klipů a načali druhou tisícovku koncertů.
Dle našeho průzkumu mezi hudebními publicisty je výdrž 25 let v jediné nezměněné sestavě ve světovém hudebním dění naprosto ojedinělá a hudební novináři jmenovali jedinou kapelu, které se něco takového podařilo - U2.
Je tedy jasné, že na domácí scéně dochází k naprosto ojedinělé události, nemající v českém showbussinesu žádné obdoby.
Třešinkou na dortu oslav 25 let Visacího zámku budou koncerty v brněnském Favalu (13.11.), a především stánek v Česku nejprestižnější: velký sál Lucerny (11.12.2007).

Aiden v Praze-fota

19. listopadu 2007 v 21:21 | Katushka
aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden aiden

Aiden vypustili new písničku

19. listopadu 2007 v 21:17 | Katushka

Aiden vypustili novou písničku

Aiden na svém myspace uvedli nový song Teenage Queen, který je součástí jejich alba "Conviction" vycházejícího 21. srpna.
*starý info,ale co už mno....

Aiden-Our Gangs Dark Oath

19. listopadu 2007 v 21:14 | Katushka
Aiden-Our Gangs Dark Oath
1.Our Gangs Dark Oath
2. The Dawn Breaking Tide
3.Set My Friends On Fire
4. Pledge Resistance
5. Bridge Of Reason Shore Of Faith
6. Life I Left Behind
7.Looking Glass Eyes
8. Fifteen
9. Kid Becomes The Dream
10. Cold December
11.World Be Storm